Komunikační strategie – nezbytný a přesto často podceňovaný základ

Často se jedná o jednu až dvě A4 textu, který se musí sepsat, protože to buď vyžaduje strategické plánování nebo protože by prostě něco takového mělo existovat. Jenže sepsanou komunikační strategii si často přečte jen ten, kdo ji tvoří, případně ji proletí i pár kolegů. A dokument zmizí v džungli souborů a složek a nikdy není uveden do praxe. Přitom komunikační strategie a její realizace je často jádrem pudla, proč se nám na poli komunikace s veřejností i v interním týmu nedaří, tak jak bychom si představovali. A úplně konkrétně, třeba proč není o naše služby zájem, proč nevyděláváme, proč jsme pořád tak vyšťavení.

Co je to komunikační strategie

Komunikační strategie není jen dokument, ale je to komunikační, vlastně i životní styl organizace. Udává tón a směr naší značky, zrcadlí filozofii a hodnoty našich služeb a aktivit, rámuje prezentaci organizace v offline i online světě a je krabičkou první záchrany v krizových situacích.

Opravdu i cesta může být cíl?

Komunikační strategie je byznys nástroj, který pomáhá organizacím určit si cíle a pomocí navazujícího marketingového plánu dosáhnout vysněných výsledků. Málokdy se totiž k výsledkům doberete jen cestou bez cíle. Často se setkávám s neziskovkami, které se doslova potloukají na klikaté cestě plné aktivit, berou co se namene, občas sejdou z cesty nebo vykročí někam úplně jinam. Baví je to, dokud je nezačnou bolet nohy a nezačne se ozývat: „Už tam budem?“. Ale kde přesně chtějí být? Co je jejich cílem?

Náhled do komunikační strategie

Praktické kroky komunikační strategie

 

 1. Aktuální stav a průzkum

Dříve, než se pustíte do komunikační strategie, zhodnoťte aktuální stav. Co vám funguje, co nefunguje, co se vám osvědčilo, co vás štve. Udělejte si analýzu trhu. Nabízí někdo podobné služby jako my? Dělají to lépe? Můžeme spolupracovat?

 

 1. Tým

Můžete mít sebelepší strategii, dokonale stanové komunikační cíle, vymazlenou grafiku, dobrý web, kvalitní texty. A všechno to může padnout kvůli špatným mezilidským vztahům. Pečujte o sebe a svůj tým.

 

 1. Komunikační příprava

Nastavte si vnitřní PR, stanovte si klíčová sdělení, připravte si argumenty nejen pro krizovou komunikaci.

 

 1. Technická příprava

Dejte si do pořádku web a sociální sítě. Vytvořte si sdílené uložiště/pracoviště v cloudu. Nastavte si analytické nástroje. Připravte si kvalitní podklady – základy tiskových zpráv, kvalitní fotky a grafiky.

 

 1. Strategie a obsah

 • Cíle – Mějte konkrétně definované, dosažitelné, realistické, měřitelné a časově omezené cíle, např. cíl 10 vzdělávacích obsahových příspěvků na vaše téma na Facebook stránce za 3 měsíce s cílem dosáhnout průměrně 6 komentářů pod příspěvkem.
 • Produkt – Opravdu víte, co všechno nabízíte? A dokážete to jednoduše a blbuvzdorně popsat?
 • Cílové skupiny – Vytvořte si persony. Vždy si představte konkrétního člověka, pro kterého tu větu píšete nebo pro kterého ten web/leták/nabídku tvoříte.
 • Komunikační kanály – zvolte vhodné komunikační kanály. Proč mít Instagram, když s ním neumíte ani nechcete pracovat? Mějte praktické argumenty pro každý komunikační kanál, který používáte a používejte ho specificky k jeho formátu i oslovovanému publiku.

Umět dosáhnout cílů už chce pořádnou strategii. Nestačí je jen sepsat. Mějte konkrétní plán a zohledněte v něm zejména finance. Vrátí se vám vložená energie do určité aktivity?

 

 1. Vizuál

Vytvořte s profíky grafický manuál (barevná paleta, typografie, logo, grafické prvky) a důsledně ho dodržujte.

 

 1. Nasazení strategie

Sepište si plán: časový, obsahový, finanční, personální. Vše si zaneste do sdíleného kalendáře, ohraničte termíny a stanovte si milníky.

 

 1. Evaluace

Vyhodnocujte průběžně (pomocí Google Analytics, odezvy na sítích, pokládáním otázek klientům, vlastního pocitu) a podle výsledků upravujte strategii.

 

Některé z nástrojů komunikační strategie

Facebook guidelines

Neboli pravidla správy Facebook stránky/skupiny určují komunikační styl a zveřejňovaný obsah. Zdalipak není Vaše Facebook stránka jen obecní nástěnkou připravovaných akcí, ale nese také hodnotný obsah pro své čtenáře?

Náhled do Facebook guidelines

Manuál pro copywriting

Obsahuje klíčová slova, sdělení i konkrétní obraty. Měl by obsahovat balíček pro krizovou komunikaci s novináři či možné reakce na nenávistné komentáře na sociálních sítích.

Digitální strategie

Plán organizace, jaké digitální nástroje pro vnitřní i vnější komunikaci používá a jak s nimi pracuje. Obsahuje cloudové řešení, redační správu webu, sociální sítě, analytické nástroje. Nedílnou součástí je problematika GDPR, zpracovávání dat, systém školení a supervize používání.

 

Komunikační strategie je živý a neustále se vyvíjící organismus, který je úzce navázaný na PR strategii, fundraisingové aktivity, marketingový plán i celou filozofii organizace. Proto by neměl ležet někde zahrabaný v šuplíku. Vdechněte komunikační strategii život, ušetříte si tím spoustu zbytečných zajížděk z vytyčené cesty.