Reference

Irena Přibylová

manažerka a koordinátorka vzdělávání, Síť pro rodinu, z. s.

„S lektorkou Kateřinou Švidrnochovou jsme začali intenzivněji spolupracovat v době koronavirové pandemie, kdy jsme naše vzdělávací aktivity přesouvali do online prostředí. Během dvou měsíců odškolila 16 seminářů pro více jak 250 členů Sítě pro rodinu. Na spolupráci s Kateřinou oceňujeme její vždy profesionální přístup, využití příkladů z vlastní praxe a stejně tak poskytnuté materiály z realizovaných seminářů, ke kterým se mohou všichni účastníci vracet kdykoli potřebují. Vážíme si naší spolupráce a moc rádi v ní budeme pokračovat.“

Karolina Fialová

ředitelka Nadace Neziskovky.cz (odškoleno 30 workshopů pro více než 450 klientů Nadace Neziskovky.cz)

„Pro Nadaci Neziskovky.cz lektoruje Kateřina Švidrnochová již několik let. Kurzy jsou odborně vedené, zážitkové a pro účastníky přínosné. Líbí se mi, že stále přichází s novými nápady. Účastníkům dokáže hravou formou předat svoje znalosti a zkušenosti. Jsem ráda, že Kateřina školí neziskové organizace společně s námi.“

Marek Šedivý

prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a ředitel Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda

„S Kateřinou se známe od doby, kdy začínala školit a konzultovat. Již na první schůzce jsem tušil, že má dán od Pána Boha talent zlepšovat marketing v neziskových organizacích. Sám ze své praxe vím, jak těžké je přesvědčovat lidi ve vedení mnoha neziskovek, že marketing do pořádné a poctivě fungující neziskové organizace vůbec patří. Kateřina to umí skvěle a co víc, umí pro marketing lidi nadchnout, naučit je s ním pracovat a získat více peníze pro dobrou věc.“

Zuzana Komárková

manažerka projektu Akademie pacientských organizací, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (odškoleno 10 workshopů pro více než 70 pacientských organizací)

“Na Kateřinu jsem se obrátila s žádostí o realizaci několika celodenních seminářů pro zástupce pacienstkých organizací, kteří se účastní AIFP projektu Akademie pacientských organizací. Interaktivní semináře s tématikou Internetu a sociálních médií byly Kateřinou připraveny přesně na míru potřebám pacientských organizací. Já, jako manažerka projektu APO jsem byla se spoluprací a  přístupem velmi spokojena. Pozitivní ohlasy účastníků na sebe nenechaly dlouho čekat.”

 

Ilona Mikušová

ředitelka Centrum Orion (workshop na míru pro zaměstnance Centrum Orion)

„S paní Kateřinou Švidrnochovou jsem se několikrát setkala na vzdělávacích seminářích, přednášela nám také v našem Centru Orion v Rychnově nad Kněžnou. Obdivuji její profesionalitu, přehled a energii, s jakou dokáže předávat potřebné informace. Její tipy jsme okamžitě úspěšně aplikovali v našich prezentacích, ale její rady a doporučení využíváme i nadále.

Vím, že až budeme opět potřebovat poradit v oblasti on-line prezentací na webu a sociálních sítích, při využívání vhodných nástrojů a aplikací pro lepší zviditelnění našich aktivit, opět se na paní Švidrnochovou rádi a s důvěrou obrátíme.“

Monika Vrbovská

Hnutí Brontosaurus (komunikační strategie Dárky přírodě)

„S Kateřinou Švidrnochovou jsme spolupracovali při spouštění online kampaně Dárky přírodě. Katka do celého procesu vnesla nejen pohled zvnějšku, profesionální a systematický přístup, ale především ukázala, jak uvažovat mimo „zajeté koleje“.“

Majka Lachmanová

předsedkyně MC Plzeňské panenky, Plzeň (workshop Plánování online kampaně)

“Velmi oceňuji přístup paní lektorky Kateřiny (Kači), neboť k nám (ke mně) přistupovala s úctou i šarmem a humorem, co je pro mě největší přínos – nebála jsem se zeptat na vše, co jsem nevěděla (třeba co je to lajk – nemám Facebook). Necítila jsem povýšenost, způsob, jakým Kateřina pracovala a sdělovala byl zajímavý a neunavovalo nic, ani přes náročnost informací. Na konci kurzu jsem byla naplněna radostí z práce, kterou dělám, a hned jsem aktualizovala hezkou zprávu na našem webu pro rodiče, aby věděli, že se na ně těšíme. Když jsem večer přemýšlela nad akcemi, které chystáme, tak jsem si vzpomněla na užitečné postupy, které jsme probírali a moc mě to bavilo a těšilo. Děkuji za tento přístup i za možnost dovědět se nové věci, které podporují dobré snahy a práci.”

Šárka Nováková

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (workshop Jak vytvořit kreativní propagační materiály)

“Srozumitelné a rychlé seznámení s jednotlivými aplikacemi, k nimž bych si nikdy neměla čas sama sednout a hledat cestou pokusů a omylů. Navíc zábavnou formou, která dodá odvahu a chuť do práce.”

Reference z Facebooku