Reference

Majka Lachmanová

předsedkyně MC Plzeňské panenky, Plzeň (workshop Plánování online kampaně)

“Velmi oceňuji přístup paní lektorky Kateřiny (Kači), neboť k nám (ke mně) přistupovala s úctou i šarmem a humorem, co je pro mě největší přínos – nebála jsem se zeptat na vše, co jsem nevěděla (třeba co je to lajk – nemám Facebook). Necítila jsem povýšenost, způsob, jakým Kateřina pracovala a sdělovala byl zajímavý a neunavovalo nic, ani přes náročnost informací. Na konci kurzu jsem byla naplněna radostí z práce, kterou dělám, a hned jsem aktualizovala hezkou zprávu na našem webu pro rodiče, aby věděli, že se na ně těšíme. Když jsem večer přemýšlela nad akcemi, které chystáme, tak jsem si vzpomněla na užitečné postupy, které jsme probírali a moc mě to bavilo a těšilo. Děkuji za tento přístup i za možnost dovědět se nové věci, které podporují dobré snahy a práci.”

Šárka Nováková

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (workshop Jak vytvořit kreativní propagační materiály)

“Srozumitelné a rychlé seznámení s jednotlivými aplikacemi, k nimž bych si nikdy neměla čas sama sednout a hledat cestou pokusů a omylů. Navíc zábavnou formou, která dodá odvahu a chuť do práce.”